Teiresias

Dette var en søn af nymfen Chariclo og Everes som var en efterkommer af en af Kadmos’ egne mænd. Teiresias kom fra Theben og blev anset som værende en vis mand selvom han var blind. Han var ikke født blind men blev dette på en af følgende måder.


Den første myte fortæller at Teiresias en dag så gudinden Athene bade og hun derfor holdte ham for øjnene hvilket fjernede hans syn. Hans moder bad Athene give ham synet tilbage men da det ikke var muligt gav hun ham i stedet en så god hørelse at han kunne forstå fuglenes sprog. Desuden gav hun ham en gylden stav til at hjælpe ham på hans vandringer.


Den anden myte beretter at Teiresias en dag så to slanger der parrede sig og at han med sin stok slog dem. Denne gerning forvandlede ham til en kvinde hvilket han levede som et stykke tid. Skæbnen ville dog at han igen så to slanger der parrede sig og han forvandlede sig tilbage til en mand.


Hera og Zeus havde en diskussion i gang om “hvilket køn der har mest fornøjelse af at elske”. Vidende at Teiresias havde prøvet at være begge køn kaldte de ham til sig og bad ham afgøre diskussionen. Teiresias svarede at kvinden fik 9 gange større fornøjelse af det end manden og dette behagede ikke Hera. Rasende blindede hun Teiresias som straf mens Zeus gav ham spådomskraft og et liv 7 gange længere end normale dødelige.


Myterne gjorde Teiresias til seer og tegntyder og han menes at have være så vis at hans ånd selv efter døden bevarede visdommen da han ikke blev grebet af glemsomhed ligesom resten af underverdens beboere. Teiresias advarede mange i sin tid som f.eks. Odysseus som han advarede mod at gøre Helios’ okser fortræd. Teiresias var også den der advarede Pentheus om Dionysus’ identitet noget der kunne have reddet Pentheus’ liv hvis han ellers havde lyttet. Da Ødipus af Delfi Oraklet fik at vide at han var ansvarlig for den pest der hjemsøgte thebanerne var Teiresias den der bekræftede det.