Sobek

Dette var en gammel egyptisk krokodille gud som blev afbildet som en krokodille eller en mand med krokodillehoved. Han stod som en personifikation på krokodillens dødbringende magt over dets bytte og var et symbol på pharaoernes militære magt.


Sobek blev desuden anset som frugtbarheds- og vandgud. Man mente at det var ham der skabte høj- og lavvande i Nilen og derved vandede markerne.


I 1000 tallet f.kr. blev en del konger kaldt for Sebekhotep som betød “Sebek er tilfremstillet”. Han havde flest tilbedere i byen Krokodilopolis som var hovedstaden i Faijum. Her holdte man en krokodille i en dam ved den største helligdom.


Krokodillen hed Petsuckos, var smykket med juveler og blev fodret med delikatesser. Det og at drikke af dammen sagdes at give Sobek’s beskyttelse i det man mente at dyret var en inkarnasion af guden.


Man har undertiden betragtet Sobek som værende en søn af Neith men dette vides dog ikke med sikkerhed. En anden myte beretter at Seth skulle have skjult sig i Sobek’s krop for at undgå straf for mordet på Osiris.


Værende en krokodille gud så besad Sobek også nogle dyriske instinkter. Af instinkt slugte Sobek dele af Osiris da denne gled ned vandet. Dette brød guderne sig ikke om og de skar derfor Sobek’s tunge ud. dette er forklaringen på hvorfor krokodiller ikke har tunger.


Med tiden smeltede Sobek sammen med Ra og blev til Sobek-Ra.


Andre navne: Sebek og Suchos.