Rosh Hashana

Det jødiske nytår fejres ikke som de kristne kender det. Det fejres nemlig i september og er en indledning til de 10 bodsdage. Den sidste bodsdag hedder Yom Kippur.


Nyårsdag anses som værende ihukommelsens og opgørets dag. Nytåret og bodsdagene bruger jøderne til at mindes deres fejltrin så de på den måde kan søge tilgivelse hos de mennesker de har fået gjort ond.


Gudstjenesten i synagogen tager flere timer og et centralt ritual er at der blæses i et vædderhorn som kaldes Shofar. Dette gøres som en varsling på det nye år.