Ptah

Dette var en gud for Memphis hvilket var den gamle hovedstad i det nordlige Egypten. Det var her i hans tempel at pharaonerne blev kronet.


Ptah var en håndværkergud og kunstnernes herre. Hans ypperstepræst var “håndværkernes øverste leder”.


Den memphitiske triade blev udgjort af Ptah, hans hustru Sachmet og deres søn Nefertem.


I sentiden blev Ptah regnet for at være fader til Imhotep mens han i det Nye Rige blev opfattet som fader og moder til Atum og Ra.


I det Nye Rige blev han også regnet for værende en univisal skabergud der efter den memphitiske teologi stod i spidsen for ottegudekredsen.