Acca Larentia

Acca Larentia eller bare Larentia var en romersk moder- og skytsgudinde. Hun var moder til de 12 Arval brødre og blev tilbedt ved Larentalia festivalen den 23. December.


Der er lidt uenighed om hvem hun var gift med hvorfor der findes to forskellige historier om hende.


Historie 1: Vogteren af et af Herkules’ templer inviterede Herkules til et spil terninger hvor præmien var et gilde og den smukke pige Acca Larentia. Herkules vandt men afgav dog senere hen Larentia hvorefter hun giftede sig med den rige Tarutius. Denne døde imidlertidig kort efter og efterlod alle hans mægtige jorder og ejendomme til hende. Disse gik så senere i arv til den romerske befolkning da hun selv gik bort.


Historie 2: Her var hun hustru til hyrden Faustulus som fandt spædbørnene Romulus og Remus. Larentia blev drengenes amme og ægteparret valgte at adoptere dem.