Khnum

Dette var en gammel egyptisk skabergud. På sin drejeskive formede han verden, guderne og menneskene. Barnekroppen formede han også og plantede som et lille frø i moderens mave.


Hans navn menes at betyde “formeren” hvilket passer godt sammen med hans måde at skabe på. Selv havde han hustruen Anukis og datteren Satis.


Indtil tidligt i Ny Rige blev han tilbedt afbildet som vædder. Senere blev han afbildet som mand med vædderhoved siddende ved en drejeskive.


Nogle afbildninger viser ham med fire hoveder da man mente at Ra (solen), Shu (luften), Osiris (underverden) og Geb (jorden) var forenet i ham.


Foruden at forme barnet der lå i moderens mave assiterede han sammed Heket ved fødsler. I Esna i syd Egypten blev han set som legemliggørelsen af verden.


Khnum mentes at have kontrolleret Nilens årlige oversvømmelse hvilket der findes en mindre beretning om. I 7 år havde der været hungersnød fordi Nilens vand ikke steg højt nok til at overrisle markerne.


Kong Djoser bad derfor hans vismand, arkitekt og minister Imhotep om råd. Denne rådede ham til at ofre til Khnum. Efter at have ofret kom Khnum til Kong Djoser i en drøm og lovede at lade vandet stige.