Jupiter

Dette var oprindeligt en himmelgud som primært kontrollerede regn og lyn. De steder lynet ramte jorden var helliget til ham. Jupiter blev også anset som værende en lys- og vejrgud.


Han var en beskytter af ret, orden og troskab. Samtidig var han en fadergud og den øverste af de romerske guder.


Jupiter var søn af Saturn og Ops. Broder og ægtefælle var han til Juno. Selv var han fader til Mercury. Den Kapitolinske gudetriade bestod af Jupiter, Juno og Minerva.


Fuldmånedage, Idus-dagene var viet til ham og han blev set som skytsherre for vinfesterne (vinalia). Legene der blev afholdt i Circus i Rom var også viet til Jupiter.


Jupiter var kampens allieret og når feltherrene drog i kamp var det fra Jupiter’s tempel. Efter kampen ville de komme tilbage til tempel og afslutte det der.


En del festivals blev afholdt i Jupiter’s navn f.eks den 15. marts, 15. maj og 15. oktober. Den største planet blev opkaldt efter Jupiter og årets 5. måned maj blev opkaldt efter Jupiter Maius.


Jupiter’s latinske navn er Iuppiter og i sjældne tilfælde Iupiter. Hans attributter var tordenkile og scepter og han blev identificeret med den græske Zeus.


Jupiter havde utallige tilnavne såsom Jupiter Optimus Maximus som betød “Jupiter den bedste og største”.