Hermes

Hermes var først og fremmest gudernes sendebud. Derudover var han også skytsgud for købmændende, de vejfarende og både store og små tyve. Som Psyschopompos (sjælefører) ledte han de døde ned til færgemanden Charon som så sejlede dem til Hades.


Han var søn af Zeus og nymfen Maia. Fader var han til Pan og Hermaphroditos.


Hermes anses som musikkens skytspatron i det han skabte den første Lyre. Samme morgen han var blevet født kryb ud af klippehulen hvor han boede med sin mor. Udenfor fandt han en skildpadde og han brugte dennes skjold til lyren. Lyren blev senere sat på himlen som stjernebilledet Lyra.


Efter at have lavet lyren krøb Hermes videre indtil han tilsidst nåede en mark med køer. Gavtyv som han var stjal han 50 af dem og lod dem gå baglængst tilbage for at skjule sine spor. Selv tog han bark på fødderne så man ikke kunne se hans fodspor.


Apollon som ejede køerne blev rasende da han opdagede det og søgte alle steder efter den skyldige. Efter råd kom han til Maia’s hule og fandt skind fra hans dyr. Med det samme gav han Hermes skylden og da Zeus trådte til bekendte han. Hermes gav køerne tilbage hvorefter han spillede på lyren for at mildne Apollon.


Apollon blev så betaget af musikken at han glemte hans raseri og de blev venner. Hermes gav ham lyren og tilgengæld gav Apollon ham hans hyrdestav som senere blev hans heroldstav. Slangerne blev sat på med tiden.


Hans attributter var heroldstav, bevingede sko og rejsehat hvilket han ofte afbildes med.