Guttorm

Dette var en søn af Gjuke og Grimhild.


Påvirket og i et anfald af sindsyge forårsaget af hans moders heksebryg, slog han sin svoger Sigurd for døden og dræbte dennes spædbarn som han havde fået med Gudrun.


Kort før Sigurd tog sit sidste åndedræt samlede han alle sine kræfter og dræbte Guttorm.