Fylgjer

Dette var nogle nordiske sjæle væsner eller ånder. De levede deres liv uafhængigt af menneskenes legemer og kunne kun ses hvis de ønskede det.


Lod de sig iagttage var det ofte i drømme i skikkelse af dyr eller en kvinde. De kunne endvidere vise sig kort før ens død eller begynde at følge en nær beslægtning før hvis ens død var nær eller allerede indtruffet.


Hvis de viste sig i en blodig skikkelse betød det at døden havde været eller ville blive voldsom. De fungerede som beskyttende ånder som fulgte enten det enkelte individ eller en hel race.