Bacchus

Dette var en gud for frugtbarhed, ekstase og vin. Han var en søn af Zeus og Semele.


Han blev af den skinsyge Hera slået med vanvid og strejfede derfor rundt i landet.


Under hans strejfen var han smykket med efeu og laurbær. I hans følge var der nymfer, mænader, satyrer og silener.


I Frygien blev han befriet af sit vanvid af modergudinden Kybele.


Bacchus eller Bakchos var identisk med Dionysos. Hans navn menes at betyde “larmen” eller “skrigen”.