Qebui

Dette var en af de fire vindguder som hver især stod for en af vindene. Qebui var gud for den nordlige vind og blev afbildet på en af to måder.


Enten som vædder med en enkelt fjer på hvert horn eller Som mand med 4 vædder hoveder og en krone med 4 fjer på hornene. I hver hånd holdte han et Ankh og på ryggen havde han to sæt vinger.