Indiansk A-G

Abaangui: Nord Amerika Navnet her dækker over en indiansk måne gud. Historien lyder at han i utilfredshed over sin store næse skar af den så den bedre passede til hans ansigt. Stykket hn fraskar smed han op i himlem hvor det siden har været månen.


Achiyalabopa: Pueblo. Dette var et gigantisk fugle agtigt uhyre som havde regnbue farvet fejr så spidse som dolke og så skarpe som knive. Uhyret blev anset som værende hankøn.


Anaye: Disse har fået deres egen side.
Link: Anaye


Camazotz: Maya. Dette var en blodtørstig flagermusegud som ifølge myten havde lange tænder og kløer inklusiv en knivskarp næse. Hans navn kan oversættes Cama = Død, Zotz = Flagermus så selv ved navnet hersker der ingen tvivl om at det ikke var en venligsindet gud. Dette ses også i myten der fortæller hvordan han skilte Hunapu´s hoved fra kroppen og hængte det op som værende den bold der skulle benyttes næste gang guderne skulle spille bold.


Chenuke: Syd Amerika. Personifikation på det onde som blev bekæmpet af Kwanyip.


Chibiados: Algokin. Denne var en herre over åndeverden og en yngre bror til hareguden Manabhozho. Han blev typisk afbildet i skikkelse som en los eller en ulv.


Enumclaw: Denne har fået sin egen side. Link: Enumclaw


Ewah: Nord Amerika. En forfærdelig udseende dæmon. Skulle man se på ham ville man med det samme blive sindsyg.