Epona

Epona var en Keltisk/Gallisk hestegudinde samt skytsgudinde for ryttere. Desuden var hun anset som værende en frugtbarhedsgudinde. Typisk afbildes hun siddende til hest på tværs, stående mellem flere heste eller liggende på ryggen af en hest.


Af attributter havde hun et overflødighedshorn. Epona er den eneste keltiske guddommelighed der er blevet hylet i Rom ved at få en festival tilegnet sig.
Festivalen finder sted den 18. december.