Egyptiske Par

Niau & Niaut: Dette var et urgudepar. I ottegudekredsen var de en personifikation på negation og intethed. De blev undertiden nævnt som værende det 4. gudepar i stedet for Amun og Amaunet. Niau blev typisk afbildet som frø eller med frøhoved. Niaut blev afbildet som slange eller med slangehoved.