Demophon

Søn af Theseus og Phaidra og derved bror til Akamas. Efter at have kæmpet ved Troja gjorde han holdt på vejen tilbage i Thrace. Her mødte han en Blsaltiansk prinsesse ved navn Phyllis som forelskede sig i ham. Parret lod sig gifte hvilket gjorde ham til konge. Dog fik han med tiden hjemve men Phyllis stolte ikke på at han ville komme tilbage.


Derefter fulgte hun ham til havnen ved Enneodos hvor hun som afsked gav ham en kurv som angiveligt skulle indeholde en charm. Først når han havde opgivet al håb om at komme tilbage til hende, måtte han åbne den. Året gik og han rejste til Cypres uden at tænke på Phyllis der ventede ham. Phyllis blev rasende og forbandede ham i modergudinden Rhea’s navn hvorefter hun selv tog gift.


Demophon’s nysgerrighed for hvad der var i kurven voksede nu time for time indtil han til sidst åbnede den. Synet gjorde ham sindssyg og han galoperede af sted. Pludselig røg han og hans sværd ud over hesten. Sværdet stillede sig oprejst på jorden og han røg ind over og blev spiddet af sit eget sværd. Hans bror Akamas kendes også fra fortællinger med en Phyllis og selv samme havn men der er dog tale om to forskellige kvinder.


Demophon staves også: Demofon.